AMENTÜMÜZ - 2- Allah’ın meleklerine inanmak

Cemil GÜL

20-01-2021 09:30


Melekler nurani yaratıklardır. Fiziki yapıları, bizim gibi et kemik değildir. Özel ama çok özel yaratıklardır. Meleklerin sayısını ancak Allah’ımız bilir. Tahayyül edemeyeceğimiz kadar melek vardır. Bize ayetlerde bildirildiği gibi, Peygamberimizin anlattığı gibi inanırız meleklere. Detayı bizi aşar.

İnsanlar ve cinler gibi değildir. Onlar ruhani ve nurani yaratıklardır. Keyfiyetini ancak Allah’ın bildiği özel, müstesna varlıklardandır. Herkes onları göremez. Yemezler, içmezler, evlenmez, uyumaz, sadece Allah’a ibadet, teşbih, takdis ve tazimle hayata devam ederler. Allah, kendilerine hangi görevleri vermişse onları yerine getirirler. Asla isyan etmez, karşı çıkmazlar. Madem ki Allah insanları ve cinleri aktif ve sosyal bir varlık olarak yarattı; elbette o kullarının ihtiyaçlarını ve onların hayat tarzlarını, haram ve helal, kulluk vazifelerini bildirmek için bir elçiye, bir muallime, mürşide, öndere ihtiyaç oluyor.

Meleklerin en büyükleri; Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil’dir. Ayrıca Münker ve Nekir, Kiramen Kâtibin, Hafaza, Cennet, Cehennem melekleri… de vardır ve bunların sayılarını ve görevlerini ancak Allah bilir.

Bizden bu kadar Memo. Daha fazla ileri gidersek haddimizi aşmış oluruz. Bazı bilgileri Allâmül Guyûb olan Allah’a havale et.

Yükünü kaderin arabasına yükle. Rahat et, kulluğa devam et, sen de, araban da bir rahat etsin vesselam…

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Cemil GÜL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE