Hayal ettiğim öğrenci yurdu

Mehmet Şevket EYGİ

14-11-2017 11:45


Fakirin serveti olsa, hayır yapmak maksadıyla bir öğrenci yurdu açsam, neler yaparım:

1. Yüz öğrenci alırsam, bir eksiksiz yüzüne de Ehl-i Sünnet İlmihali okutur ve öğretirim. Öğrencilerden başlangıçta öğrenmek için bütün gayretlerini sarf edeceklerine dair yazılı taahhüt alırım. İlmihal derslerini ciddiyetle takip etmeyenlerin yurtla ilişkileri kesilir. Bu dersleri icazetli bir âlim, yazılı bir metne göre okutur

2. Yurttaki öğrencilerin hepsi, yüzde yüzü, tahsil branşları ne olursa olsun Osmanlıca okuma ve yazma öğrenirler. Amaç, Türkçe özel notlarını İslam-Kuran yazısıyla tutabilecek seviyeye gelmeleridir. Osmanlıca öğrenmek istemeyenlerin ilişikleri kesilir.

3. Yurtta beş vakit namazı cemaatle kılmak mecburidir. İmam icazetli, sarıklı ve cübbeli olacaktır. Hiçbir öğrenci baş açık namaz kılmayacaktır.

 

4. Öğrenciler kot pantolon giymeyecektir.

5. Yemekhanede zerre kadar yemek, ekmek ziyan edilmeyecektir. Hiçbir öğrenci pilav yediği tabakta bir pirinç tanesi bile bırakmayacaktır.

6. Bütün öğrencilere İstanbul görgüsü, kültürü, nezaketi, kibarlığı, inceliği, efendiliği dersleri verilecektir. Bu konuda terakki göstermeyen öğrenciler ikinci sene yurda alınmayacaktır

7. Yurt müdürü ve yardımcıları öğrencilere sen diye hitap etmeyecektir; öğrenciler de kendi aralarında birbirlerine sen demeyecektir.

8. Öğrencilere edebiyat dersleri okutulacak; Fuzuli Divanını zevk ve haz alarak okuyabilecek derecede zengin edebî Türkçeye sahip ve hâkim olacaklardır

9. Yurtta en az altı sanat atölyesi bulunacak, öğrenciler milli ve islami sanatlarımızdan birinde maharet sahibi olacaklar, ürün vereceklerdir.

10. Yurtta çay dersleri verilecek her öğrenci nefis çay demlemesini bilecektir. Çay içilirken nasıl sohbet edileceği de öğretilecektir.

11. Yurtta kesinlikle politika yapılmayacaktır.

12. Yurtta cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, sekt, zümre, klik holiganlığı, militanlığı fanatizmi yapmak yasak olacak, yapanlar atılacaktır

13. Yurtta bütün öğrencilere haftada bir saat projeksiyonlu beşeri ve iktisadi coğrafya dersleri verilecektir.

14. Bu derslerden birinde Singapur anlatılacaktır. Türkiyenin Singapur’dan alacağı dersler… Singapur başarısının sırları… Singapur eğitiminin üstünlüğü (2016 PİSAeğitim yarışmasında bu ülke dünya birincisi oldu…)

15. Norveç dersleri… Norveç krallığı Avrupa Birliğine dâhil değil ama fert başına düşen milli gelirde dünya birincisi… Norveç’ten alacağımız dersler

16. İsveç , Danimarka, Finlandiya, Tayvan, Güney Kore , Japonya, Almanyadersleri… Bu ülkelerden alacağımız ibretler

17. Yurtta, uluslararası şeffaflık ve temizlik anketi kurumu hakkında bir saatlik ders verilecek. Ülkemizin notunun 100 üzerinden 41 olduğu üzerinden durulacak, şeffaflık ve temizlik konusunda İslam dünyasının döküldüğü, dibe vurduğu üzüntüyle belirtilecek.

18. Bütün öğrencilere Latin yazısıyla kaligrafi dersleri verilecek; çok düzgün ve estetik bitişik yazı yazma mahareti kazandırılacak

19. Müzik kulağı ve sesi müsait olan beş öğrenciye müzik dersleri aldırılacak, güzel ezan okuma öğretilecek.

20. Yurt bir Ehl-i Sünnet ve Cemaat Kurumu olacak.

21. Yurtta resim veya büst olarak tasvir bulunmayacak.

22. Yurdun temizliğini, helalar dâhil öğrenciler nöbetleşe yapacaklar; temizlikçi, hademe bulunmayacaktır

23. Hastalanan öğrenciler öncelikle İslam tıbbı ve diğer paralel tıp sistemleri ile tedavi edilecek, zaruret olmadıkça zararları faydalarından kat kat fazla olan kimyevi ilaçlar kullanılmayacaktır.

 

24. Yurtta günün belli zaman dilimleri dışında cep telefonu kullanılmayacaktır.

25. Yurtta dini konularda tartışma, çekişme, mücadele yasaktır. Kutsal konular mıncıklanamaz.

26. Yurtta Kuranı Kerimin re’y ve heva ile yorumlanması yasaktır.

27. Yurtta Maturidi/Eş’ari akaidi, Hanefi/Şafiî (diğer iki mezhep) geçerli ve hakim olacaktır. Mezhepsizlik, Vehhabilik, Selefilik, Mutezile, Haricilik, Radikal İslam, Ilımlı Light İslam, Fazlurrahmancılık, İbn Teymiyyecilik, Ali Şeriaticilik yapılamaz.

28. Yurtta İslamcılık, dinde reform yasak olacaktır.

29. Bu yurtta bir sene barınan ve eğitim gören öğrencilerin faziletlerini din düşmanları bile kabul ve tasdik edecektir

30. Yurtta İslamcılık dâhil hiçbir ideolojiye izin ve fırsat verilmeyecektir.

31. Yurda Ehl-i Sünnete uygun klasik din kitapları dışında din kitabı sokulamaz.

32. Yurtta aktivist İslami cereyanların propagandası yapılamaz.

33. Hiçbir öğrenci (şayet bir tarikata mensupsa) meşrebinin propagandasını yapamaz taraftar devşirmeye yeltenemez, şeyhinin uçması edebiyatı yapamaz. Yapanlar atılır.

34. Yurtta bütün öğrencilere Ümmet birliği, İttihad-ı İslam, İman kardeşliği zihniyeti kazandırılır.

35. Yurtta Hilafet, İmamet-i Kübra dersleri verilir; her Müslümanın zamanın İmamına biat ve itaat etmesi gerektiği, bu biat ve itaate sahip olmayan kimsenin cahiliye ölümüyle ölmüş olacağı anlatılır.

36. Yurt, her yıl kitap boyutunda bir dergi yayınlar. Bu dergi beğenilir, takdir kazanır.

***

Param maddi imkânım yok, olsa da bu anlattığım yurda izin verilir mi?.. İzin alabilsem bile, yukarıdaki şartları kabul edecek yüz öğrenci bulabilir miyim?

Yurtta müdürlük ve idarecilik yapacak zatların çok vasıflı ve güçlü Müslümanlar olması gerekir.

Tahayyül ve tasavvur ettim… Yazmış bulundum… Sürç-i lisan ettiysem bağışlana…

11.11.2017

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Ercan HARMANCI
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Mehmet Şevket EYGİ
Muhammed ERİNÇ
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE