İhlâssız İbadetler Kabul Edilmez

Mehmet Şevket EYGİ

17-04-2017 14:21


NAMAZ kılmayan delikanlı dindar bir adamın kızını istemeye gidiyor, ziyareti esnasında, aman ikindi namazım geçmesin, müsaadenizle şuracıkta kılıvereyim diyor. Amacı, müstakbel kayınpederinin gözünü boyamaktır. İhlâslı olmadığı için namazı makbul olmaz. Namaz, Allah rızası için ihlasla kılınır.

 

Bütün ibadetlerin birinci şartı ihlastır, Allah’ın rızasını kazanmak için eda edilmelidir. İhlâs kesir kabul etmez. Yüzde yüz olması gerekir.

 

Eskiden bazı politikacıların, seçim kampanyalarında, bir köyden öbür köye gittiklerinde günde birkaç kez öğle, ikindi namazı kıldıkları rivayet edilirdi.

 

Büyük, küçük, orta camilerin yapımında da ihlas olması gerekir. Allah rızası için, içinde kullar ibadet etsinler diye yapılacaktır. Ölümünden sonra hesap defteri kapanmasın, sevap kazansın niyeti olabilir. O da Allah rızası için…

 

Hâfızlık bir meslek değildir. Hâfızlığa çalışan, Allah rızası için Kitabullah’ı hıfz edecektir. Hâfızlıkla para kazanmak niyeti bozuktur, sapıklıktır.

 

Ramazanda belediyenin iftar çadırında halka yemek yediriyor, bu da Allah rızası için yapılmalıdır. Çadır kapısına iri harflerle “Bu akşamki iftar, Hacı Pekçokzengin tarafından verilmektedir” gibi yazılar koymak ihlasa gölge düşürür.

 

Din ilimleri, Allah rızası için ihlâsla öğrenilmeli ve öğretilmelidir.

 

Din ilimleri ticarete, zenginleşmeye âlet edilirse ihlâs uçar gider.

 

Bütün din ve mukaddesat hizmetleri ihlâsla yapılmalı, yürütülmelidir.

 

İnsanlar kandırılabilir ama Allah kandırılamaz.

 

Müslümanlar sağduyu, firâset sahibi olmalı ve ihlassız kimselerin peşine düşmemelidir.

 

Müslüman bir toplumda ihlas elden giderse, dinî hizmet ve faaliyetlerin içine nifak ve benlik girerse o toplum bozulur, dejenere olur ve sonunda yıkılır.

 

Hadîs-i kudsîdeAllahın şöyle buyurduğu bildirilmiştir: “İhlas Benim sırlarımdan bir sırdır, onu sevdiğim kulumun kalbine koyarım.”

 

Ben ihlaslıyım, çok ihlaslıyım, en ihlaslı benim edebiyatı yapan bir kimse görürseniz onun ihlasından çok şüphe ediniz.

 

İhlâs kalpte olan bir sırdır, binaenaleyh anlaşılması zordur. İhlasın alametleri vardır.

 

Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren ihlas terbiyesi ve eğitimi verilmesi gerekir.

 

Halk yığınları ihlassız din sömürücülerinin şerlerinden korunmalıdır.

 

İhlas hakkında bilgi edinmek isteyenler, İhyâuUlûmi’d-Din kitabının ihlas bölümünü dikkatle okusunlar. Bir kere okuduktan sonra tekrar okusunlar. İçindeki bilgileri ezberlercesine okusunlar.

 

Lise ve üniversite tahsili yapmış her Müslüman, ihlas konusunda, 10 üzerinden en az 7 not alacak başarılı bir kompozisyon yazabilmelidir.

 

Dinî ve ahlakî konularda câhil kalmanın sonu çok kötü olur. İhlas nedir, iyi ve doğru bileceksin, sonra bu bilgiyi hayata uygulayacaksın.

 

Para kazanmak, mal mülk sahibi olmak, zenginleşmek için Kur’an meali, tercümesi, tefsiri yazmak ihlasa aykırı olur.

 

Zamâne Müslümanları faydasız, lüzumsuz, hattâ zararlı ve zehirli bilgiler ediniyorlar, hafızalarını çöplük haline getiriyorlar ama kendilerini kurtaracak, ebedî saadeti kazanmalarına vesile olacak kıymetli ve zarurî bilgileri öğrenmiyorlar.

 

Müslüman halka ve bilhassa gençliğe ihlâs dersleri verilmelidir.

 

Sahih-i Müslim’de yer alan ihlasla ilgili meşhur hadisi her Müslüman ezberlemelidir. 

 

Bu hadiste ihlasla ilim öğrenmeyen, ilim öğretmeyen alimin; ihlaslı olmayan hayırsever tacirin, ihlassız mücahidin, yüz üstü sürüklenerek Cehenneme atılacağı bildiriliyor.

 

İnşaallah bu hadis-i şerefin aslını ve mealini, etrafı tezhipli bir levha yaptırarak Müslümanlara arz edeceğim. Ramazan’a yetiştirmeyi ümit etmekteyim. 

 

İslam’ın beş temel şartı vardır. Bu şartların dışında da birtakım temel ve zarurî değerler bulunmaktadır. Bunlardan biri ihlastır. Diğer bazılarını da sayayım: Adalet… Cihad fi sebilillah… Emr-i mâruf ve nehy-i münker… Kur’an ve Sünnet ahlakıyla ahlaklı ve mütehalli olmak… Ümmet şuuruna sahip olmak ve Ümmet birliği çatısı altında bulunmak… Zamanın İmamına biat ve itaat etmek… İslam Şeriatını, hukuk ve dünya nizamı olarak kabul etmek… Mü’minleri sevmek…

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Ercan HARMANCI
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Mehmet Şevket EYGİ
Muhammed ERİNÇ
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE