4/2.3. Fatiha Suresi ve Anlamı
            Fatiha suresi, Kur’anıkerim’in ilk suresidir ve namazların her rekâtında okunur.

 
FATİHA SURESİ
 OKUNUŞU  ANLAMI
 Bismillâhirrahmânirrahîm 
 Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla
 Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn  Hamd (övme, övülme) âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.
 Errahmanirrahîm
 O, esirgeyen ve bağışlayandır.
 Mâliki yevmiddîn  O, ahiret gününün sahibidir.
 İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în
 (Rabbimiz) ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
 İhdinassırâtel müstakîm   Bizi doğru yola ilet.
  Sıratellezîne enamte aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn (âmin)   Kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna (ilet); gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil. (âmin)
        
 Fatiha suresi güzel bir dua örneğidir. Fatiha suresi kulluğun yalnız Allah’a yapıl-ması gerektiğini belirtir. Yardım ve desteğin Allah’tan istenilmesini öğütler. Yardım istenmeye, ibadet etmeye ve övgüye lâyık tek varlığın yüce Allah olduğunu belirtir. Bunun için de Allah’tan doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulmasını ister.

FATİHANIN OKUNUŞUNU DİNLEYİN - TEKRAR EDİN

 

 

ÇİZGİ FİLM (FATİHANIN ANLAMINI BİLİYOR MUSUNUZ?)

 

 

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet