Kıyamette dirilişten son durağa kadar YOL HARİTASI

Ömer Erdoğdu

14-04-2018 11:33


Ehli İlim ve ehli hakikatın beyanına göre ,

Kıyamette olayların gelişmesi bu minval üzere olacaktır (doğrusunu Allah bilir)

1-kabirden dirilen insanlar, mahşere doğru bir şekilde yol alırlar.

2-mahşerde uzun mu uzun bir bekleyiş vardır.

Hesabın nasıl geçeceği endişesi ve Allah ın nasıl muamele edeceği korkusuyla susuzluktan dilleri damakları kurumuştur.

3- Allah,efendimize vad ettiği Kevser havzunu getirir.

Sünneti seniyye veya iman üzere ölenler, havza gelerek susuzlularını giderirler.

Sonra diğer peyğamberlerin havzlarınaçılır ve ümmetlerinden Salih olanlar içerler.

4-bekleyiş hala devam etmektedir .

5-kullar hesabın başlaması için sırasıyla peyğamberlere müracaat ederler (sahih hadiste anlatıldığı gibi)sonunda efendimiz sas e gelirler.

Efendimiz(sas),evet o görev bizde der ve arşın önünde secdeye kapanır . Allah cc , bir takım kelimeler vahyeder. Onları efendimiz(sas) dile getirir.rabbimiz bu talebi kabul ederek,

 -kaldır başını ey Muhammed !

   İste! İstediğin verilecek

   Şefaat et! Kabul edilecek. Buyurur.

6-bunun üzerine ameller arzolunur.

7- ve ilk hesap başlar

8-heasabın bitiminde kitaplar (ön değerlendirme )dağıtılır.

9-kitabında umduğunu bulamayanlar veya kabul etmiyenler, itiraza ve münakaşaya başlarlar.

10-bunun üzerine(gerekçeli karar)kitaplar sağ ehline sağdan, sol ehline soldan dağıtılır. Artık itiraza mahal kalmamıştır her hüküm delile dayandırılmıştır.

11- mizan kurulur, burada insanlar tartılarına göre sınıflara ayrılır.

12-sancaklar yükselir, her peyğamberin bir sancağı vardır.herkes mensubu bulunduğu sancağın altında toplanır. (Bizim sancağımız livaül hamd sancağıdır)

13-kafirler kafirlerle, zalimler zalimlerle eşleştirilir.(bir araya getirilir)

14-ortalık zifiri karanlık olmuştur(tarifi imkansız)

15-sırata doğru yol alınacaktır. Bu arada münafıklar da müminlerle beraberdir.

Herkese imanına göre Nur verilip yolları aydınlanıp müminler ilerlemeye başlayınca, bu Nurdan mahrum kalan münafıklar, “ bize de nurunuzdan biraz verseniz” diyecekler ama “ geriye” cevabını alacaklar. Böylece münafıklar imanlılardan seçilecekler.yollar ayrışmaya başlamıştır.

16-hedef sırattır. İlk önce efendimiz sas sıratın başına gelecek “Allah ım selamet ver” diye dua edecek, ve müminler iman gücüne göre köprüden bir şekilde geçecekler.

Allah’ın kurtardıkları hariç diğerleri cehenneme yuvarlanacaklar.

17-sırat yolculuğu bitikten sonra,cennetlikler için hazırlanan bir sahada toplanırlar(müminler)

 Burada ehli iman bir biriyle buluşur akrabalar kavuşur, kalblerde bulunan garaz kin ne varsa tamizlenir, böylece bütün müminler bir birlerini katıksız severler.

18-artık cennet, kapıları açılmış ebedi sakinlerini beklemektedir.

Başta Resulullah(sas) peşinden muhacirlerin fakirleri, takiben ensarın fakirleri, onların ardından ümmetin fakirleri ,

Zenginler üzerlerindeki nimetin helalleşmesini ve hesabını vermek için sonraya kalmışlardır.

Ya rabbi! Bizi bu zümreden ayırma

Kaydırma ayaklarımızı

Ey kalbleri evirip çeviren! Bizim kalbimizi iman üzere sabit kıl!

Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed’in ve ala alihi ve sahbihi ve sellim 

Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

(Şerhi tahavi den)

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Cemil GÜL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE