Müslüman Gence

Mehmet Şevket EYGİ

29-03-2017 14:54


Müslüman gence

 

Cahillikten faydalı ve kurtarıcı ilme, aydınlatıcı ve olgunlaştırıcı irfana hicret et.

Hak Teala’ya isyandan itaate ve ibadete hicret et.

 

Bid’at ve sapık inançlardan Kur’ana Sünnete Cemaate uygun sahih itikada hicret et.

Bînamazlıktan namaza ve (farz namazlarda) cemaate hicret et.

Riyadan ve nifaktan ihlasa…

Cimrilikten cömertliğe.

Asık surattan güler yüze.

 

İsraftan, lüksten, tebzirden, saçıp savurmaktan, (cimrilik yapmamak şartıyla) kanaate ve iktisada.

Her türlü eğrilikten, yamukluktan, en büyük keramet olan istikamete (doğruluğa ve dürüstlüğe)…

Zinadan, göz zinasından, şerefsizlikten, namussuzluktan, her türlü azgınlıktan iffete.

Kur’ana, Sünnete, icmâ-i ümmete sımsıkı bağlı ol, Şeriat-i Garra-i Ahmediyye dairesinde bulun.

Yaratıklara karşı âdil ve insaflı ol, sakın zalim olma.

 

Sana merhamet edilmesi için sen merhametli ol.

Âhir zaman tayfunları çok şiddetli ve helak edicidir. Tufandan korunmak için gemiye iltica et.

Hep bana deme paylaşıcı ve mükrim ol.

 

Kağıtlı, kalemli, kitaplı ol. Cebinde veya çantanda güzel bir defterin ve kaliteli bir dolmakalemin olsun. Latin yazısını ve Osmanlıcayı güzel yaz.

Cep telefonu manyağı, fetişisti, hastası, bağımlısı, delisi olma.

Parayı, malı, zenginliği put haline getirip onlara tapınma.

 

Gevezelik ve zevzeklik, dedikodu ve gıybet yapma, yalan söyleme, iftira etme. İnsanlar senin dilinden güvende olsun.

Nefs-i emmârene muhalefet et, sakın onu beğenme, temize çıkarma, aklama, istediği kötü şeyleri yapma.

Nefs-i emmâre derekesinden, nefs-i levvâme derecesine yükselmek için bütün sebep ve vesilelere yapış, ne yapmak lazımsa yap.

Haramdan, şüpheliden, ribadan, faizden; ateşten kaçar gibi kaç.

Dünya vazifelerini yapar olduğun halde âhirete dönük ol.

 

Ölümü, kabir ahvalini, Kıyameti, yeniden dirileceğini, Mahkeme-i Kübrada hesaba çekileceğini, Sırat köprüsünü, Cenneti Cehennemi, ebedî saadeti ve ebedî azabı hiç unutma, sakın gaflet etme.

Gurur ve kibirden tevazua ve alçak gönüllülüğe hicret et.

Dünya çok aldatıcı ve oyalayıcıdır, sayısız tuzakları vardır, sakın ona kapılma, faniliklere bel bağlama.

Günahkarmü’minleri tekfir etme.

 

Pis kokan çürümüş köpek leşindeki inci gibi beyaz dişleri gör.

Asalak olma, çalış çabala, hüner ve marifet sahibi ol.

 

Zevk için avcılık yapma.

Tarikata mensup isen, olta ile balık tutma, balığı bile aldatma, canlılara büyük acılar verme.

Fazilet satma, asıl faziletin, düşmanların kabul ve tasdik ettiği fazilet olduğunu iyi bil. Sen çeneni kapat, gerçekten faziletli isen hasımların seni över. 

Ümmet dualıdır, Ümmet dairesi içinde bulun, sakın dışına çıkma.

Tefrikadan kaçın, holiganlık, militanlık, fanatizm yapma.

 

Şeytanî akıldan, akl-ı selime hicret et.

Bedevîlikten medeniliğe…

Kabalıktan inceliğe.

Görgüsüzlükten görgüye.

 

Her can ölümü tadacaktır, sen de öleceksin, ölmeden önce ölmeye çalış.

Uzun emelleri bırak, bu dünya kimseye kalmaz.

Riyasete talip olma, matlup olursan, ehil değilsen kabul etme.

Komşularının, vatandaşlarının, insanların kurdu değil, meleği ol.

Kıblegâh-ı Kibriya’dır kimsenin kalbini kırma.

 

Gösterişten, şarlatanlıktan, farfaradan, tantanadan, soytarılıktan, züppelikten uzak dur.

Öğrenen ol, ehliyetin varsa öğreten ol, üçüncüsü olma.

Küçük şeylerle mutlu ol. İçine ekmek doğradığın bir kase çorba senin için büyük ziyafet olsun.

Kendi günah, kusur, hatâ ve noksanlarına bakıp üzülmekten, başkalarınkileri göremez ol.

AllahınAfüvv ve Kerim olduğunu, afvetmeyi sevdiğini bil, O’dan bağışlanma dile.

 

Adam ol, odun olma.

Müslüman ol, insan ol.

Allahın kulu ol, Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) Ümmeti ol.

Tarikatlı olabilirsin ama tarikatçı olma.

Tefrikadan kaçın, ittihad ve uhuvvet taraftarı ol. Sakın mü’minleri ötekileştirme, 

Çetin bir yolculuk yapıyorsun, kendine azık topla.

Sen kendini kurtaramazsın, Allaha tevekkül et.

Tevekkülün gemisi batmaz.

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Ercan HARMANCI
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Mehmet Şevket EYGİ
Muhammed ERİNÇ
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE