Mutluluk ve Bilgelik

Mehmet Şevket EYGİ

10-11-2017 15:22


* İNSAN, elden geldiği kadar mutlu bir hayat sürmeli. Bu mutluluk insan mutluluğu olmalı, eşek veya başka bir hayvan mutluluğu olmamalı. Fıtrata, dünya boyutlarına, varoluş amaç ve hikmetine uygun bir mutluluk.

* Rastgele bir idare tarzı ülkeye mutluluk getirmez. İdarenin, sistemin, düzenin mutlaka hikmetli olması, işleri hikmetle görmesi gerekir.

* Çocuklara, gençlere, bütün halka mutluluk dersleri verilmelidir. Okullarda sosyoloji dersi okutuluyor da, niçin mutluluk dersi okutulmuyor?

* Okullarda bilgelik dersleri de verilmelidir. Evrensel bilgeliği anlatan bir kitap yazılmalı, öğretmenler onu okutmalı.

* Mutluluk ve bilgelik olmayınca ne olur? Bugünkü durum olur, manzaraya bakınız.

* Bilge insanlar trafik kurallarını çiğneyip feci kazalara yol açar mı?

* Bilge bir baba oğlunu, bilge bir oğul babasını öldürür mü?

 

* Bilge bir iş adamı işçilerini istismar eder mi, bilge tacir müşterilerini aldatır mı?

İstanbul bilgece idare dilseydi bugünkü korkunç beton yığını haline döner miydi?

* Büyük devletler bilgeler tarafından idare edilseydi, 1914 birinci, 1939 ikinci dünya savaşı olur muydu?

* Bilgeliğe su gibi, hava gibi, ekmek gibi muhtacız. Soğuk günlerde sıcak evlerimize sığınıyoruz; dünya fırtınalarına ve felaketlerine karşı bilgelik zırhına bürünmemiz gerekir.

* Bilge adaletli olur, insaflı olur. Bilge zulüm ve haksızlık yapmaz.

* Bir ülkede bilgeliğin hakimiyeti varsa, ehliyetsiz ve liyakatsizlere iş verilmez, emanet teslim edilmez; orada işler iyi, doğru dürüst yürür.

* Cumhuriyet fazilet rejimidir. Faziletlerin başında hikmet=bilgelik gelir. Bilgelik yoksa, orada cumhuriyetin adı vardır ancak. Muz, patates, domates, lahana, patlıcan cumhuriyeti…

İngiltere krallığından, nice cumhuriyettekinden fazla bilgelik var.

* Hukukçular bilge olmazsa, kanunlar iyi olsa da orada adalet sağlanamaz.

* İşin başı: Eğitim sistemi bilgelik üzerine oturmuş olmalıdır. Bilgelikten çok uzak, bilgeliğe zıt bir ideoloji üzerine bina edilmiş eğitim sistemi çürütür, dejenere eder, sonunda yıkar, batırır.

* Bilge insanlar rüşvet almaz vermez, devlet ve belediye bütçelerini hortumlamaz, haram yemez.

* Bilge idareciler, şapka yüzünden vatandaşını asar mı?

* Bilgeler Ezan okumayı yasaklar mı?

* Japonlar kendi çaplarında bilge oldukları için zor Japon yazısını, kolay Latin yazısıyla değiştirmediler.

* Bilge subaylar askerî darbe yapmaz.

* Bilge gazeteciler müstehcen yayın yapmaz.

* Bilgeliğin hakim olduğu bir ülkede günde dört-beş milyon ekmek çöpe atılmaz.

* Bilge insanlar 400 liraya yemek yemez.

* Bilge, ihtiyacı ne kadarsa ona göre bir otomobil alır; otomobili statü haline getirmez.

* Bilge bir insan, parayı ana değer yapar, ona put gibi tapar mı?

* Bilgeler, para tuttuktan ve saydıktan sonra ellerini yıkar.

* Bilge kanaatli yaşar.

* Bilge israf etmez, lüks bir hayat sürmez.

* Ahlaksız ve faziletsiz kimse, ne kadar bilgili ve kültürlü olursa olsun, asla bilge olamaz.

* Yeteri ve gereği kadar bilge elemanlar yetiştiremeyen bir ülke bahtına ağlasın; onun geleceği çok karanlıktır.

* İslam bilgelik dinidir. Müslüman bir topluma bilgelik hakim değilse, o toplum gerçekten Müslüman değildir.

* Kur’an bilgelikler kitabıdır.

* Sünnet bilgelik hazinesidir.

* Peygamberimiz “Hikmet (bilgelik) mü’minin yitiğidir, nerede bulursa alır” buyurmuştur.

* Cep telefonunu statüleştiren, putlaştıran bir toplum dengesiz ve deli bir toplumdur.

 

Bilge insan, bileğine 150 bin dolarlık statü saati takmaz.

Halkın seçtiği iktidarı düşman gibi gören ve düşmanca muhalefet yapan beyinsizler bilgelikten ne kadar uzak.

* Olumlu, doğru, ıslaha yönelik haklı tenkitleri ve muhalefeti düşman gibi gören iktidar bilgelikten çok uzak.

* Vesayet sistemi taraftarı egemen azınlıklar bilge değil.

* Dönmeler bir vadide, bilgelik başka uzak bir vadide.

* Şu seksen milyon kalabalık içinden, bilgelik dersi verecek kaç kişi çıkar? Onları kaç kişi dinler?

* Ya bilge olmalı yahut bilgeleri dinlemeli ve onlara itaat etmeli. Başka üçüncü bir çıkar yol yok.

10.11.2017

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Ercan HARMANCI
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Mehmet Şevket EYGİ
Muhammed ERİNÇ
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE